BADANIE MIKROBIOLOGICZNE I FIZYKOCHEMICZNE WODY BASENOWEJ ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 9 LISTOPADA 2015 R. W SPRAWIE WYMAGAŃ, JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA NA PŁYWALNIACH (TJ. DZ. U. Z 2022 R., POZ. 1230) WEDŁUG ZAŁĄCZONEJ CZĘSTOTLIWOŚCI I TERMINÓW POBIERANIA PRÓBEK DO BADAŃ

Bezpośrednia fizyczna ochrona obiektu Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście znajdującego się w Warszawie 00 – 625 przy ul. Polnej 7a i znajdującego się tam mienia ruchomego

Wykonywanie usług pralniczych bielizny pościelowej (poszewki, prześcieradła), ręczników, podkładów, koców, kołder, poduszek, narzut, firan i zasłon w ilości do 20 000 kg, zwanych również dalej „rzeczami” na potrzeby prawidłowego funkcjonowania bazy noclegowej zlokalizowanej w Ośrodku Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście umiejscowionym w Warszawie 00-625, ul. Polna 7a w okresie od dnia 22 września 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Impregnacja belek i dźwigarów z drewna klejonego w konstrukcji dachu nad halą basenową (przy użyciu materiałów Przyjmującego zamówienie)