Postępowanie nr 3: Remont w garażu podziemnym głównej magistrali rozprowadzającej wodę przeznaczoną do spożycia, użytku oraz systemu p. poż wraz z podłączeniem i uruchomieniem w budynku (przy użyciu materiałów przyjmującego zamówienie) w Ośrodku Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście z siedzibą w Warszawie, 00-625, ul. Polna 7a

Postępowanie nr 2: Remont w garażu podziemnym głównej magistrali rozprowadzającej wodę przeznaczoną do spożycia, użytku oraz systemu p. poż wraz z podłączeniem i uruchomieniem w budynku (przy użyciu materiałów przyjmującego zamówienie) w Ośrodku Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście z siedzibą w Warszawie, 00-625, ul. Polna 7a

Remont w garażu podziemnym głównej magistrali rozprowadzającej wodęprzeznaczoną do spożycia, użytku oraz systemu p. poż wraz z podłączeniemi uruchomieniem w budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście00-625 Warszawa ul. Polna 7a