Remont w garażu podziemnym głównej magistrali rozprowadzającej wodęprzeznaczoną do spożycia, użytku oraz systemu p. poż wraz z podłączeniemi uruchomieniem w budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście00-625 Warszawa ul. Polna 7a

Sukcesywne świadczenie usług prowadzenia systemu rezerwacji wolnych miejsc noclegowych Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście przy ul. Polnej 7a w Warszawie na internetowej platformie (stronie internetowej), której właścicielem jest podmiot świadczący usługę, z terminem realizacji od 1 marca 2023 r. do 31 grudnia 2023

Sukcesywne świadczenie usług prowadzenia systemu rezerwacji wolnych miejsc noclegowych Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście przy ul. Polnej 7a w Warszawie na internetowej platformie (stronie internetowej), której właścicielem jest podmiot świadczący usługę, z terminem realizacji od 1 marca 2023 r. do 29 lutego 2024