VIII Międzynarodowy Turniej w Gimnastyce Artystycznej Warszawska Jesień 2021

VIII Międzynarodowy turniej w gimnastyce artystycznej