Sukcesywne świadczenie usług prowadzenia systemu rezerwacji wolnych miejsc noclegowych Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście przy ul. Polnej 7a w Warszawie na internetowej platformie (stronie internetowej), której właścicielem jest podmiot świadczący usługę, z terminem realizacji od 1 marca 2023 r. do 31 grudnia 2023