Sukcesywne świadczenie usług prowadzenia systemu rezerwacji wolnych miejsc noclegowych Ośrodka sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście przy ul. Polnej 7a w Warszawie na internetowej platformie (stronie internetowej), której właścicielem jest podmiot świadczący usługę z terminem realizacji 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.