Rozbudowa istniejącej instalacji fotowoltaicznej (34,625kW) o dodatkową moc
14,7 – 15kW na dachu bazy noclegowej wraz z jej uruchomieniem w Ośrodku Sportu
i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście umiejscowionym w Warszawie (00-625), ul. Polna 7a