Rozbudowa istniejącej instalacji fotowoltaicznej (34,625kW) o dodatkową moc
13,5 – 14kW na dachu bazy noclegowej wraz z jej uruchomieniem w Ośrodku Sportu
i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście umiejscowionym w Warszawie (00 – 625), ul. Polna 7a