Prowadzenie zajęć Aqua Aerobiku oraz Aquabike w Ośrodku Sportu i Rekreacji Dzielnicy
Śródmieście umiejscowionym w Warszawie (00 – 625), ul. Polna 7a