Postepowanie nr 2: Opracowanie i wykonanie strony internetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście zgodnej z wymaganiami WCAG 2.1 oraz elementami z zakresu zamówienia i projektem graficznym zaakceptowanym przez zamawiającego