Postępowanie nr 2: Dostawa 30 stołów konferencyjnych składanych z chromowaną podstawą w rozmiarze 120×80 oraz krzeseł konferencyjnych typ iso – 300 szt.

Zamawiający informuje, iż w prowadzonym postępowaniu doszło do omyłki pisarskiej poprzez błędne wpisanie wysokości jaką powinny mieć zamawiane stoły.
Poniżej umieszczono zaproszenie do złożenia oferty i wzór umowy z prawidłowymi/poprawionymi zapisami, które należy przyjąć do przygotowania oferty.