Ogłoszenie o pracy – ratownik

Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście zatrudni na umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu osobę na stanowisko: ratownik.
Wynagrodzenie: 3600 – 3950 zł
CV wraz z podpisaną klauzulą informacyjną należy składać w dziale kadr
– I piętro lub przesyłać pocztą elektroniczną na adres kadry@osir-polna.pl