Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałej: Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście ul. Polna 7a w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.