Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałej : Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście ul. Polna 7a od 01.08.2020 r do 31.12.2021 r.