III Międzynarodowy Mityng Pływacki Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej

W weekend zakończył się III Międzynarodowy Mityng Pływacki Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej organizowany na naszej pływalni przez Warszawski Klub Sportowy Młodzieży Niesłyszącej „IG-WARSZAWA”, wraz z Polskim Związkiem Sportu Niesłyszących i dofinansowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Miasto Stołeczne Warszawa, Prezydenta m.st. Warszawy oraz Instytut Głuchoniemych w Warszawie, który zapewnił uczestnikom imprezę sportową. Puchary za najlepsze wyniki w klasyfikacji medalowej ufundował Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – Departament Edukacji Publicznej i Sportu. Medale    i statuetki zostały zakupione z dofinansowania z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Zawody pływackie, które odbyły się na naszej pływalni przy ul. Polnej 7A w Warszawie, otworzył prezes WKSMN „IG-WARSZAWA – Tomasz Wardziak, w obecności sędziów  i trenerów.  Mityng miał na celu upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży niesłyszącej, integrację środowiska na szczeblu krajowym i międzynarodowym, kształtowanie wśród najmłodszych pływaków prozdrowotnej i sportowej postawy oraz zachęcanie do prowadzenia aktywnego trybu życia.

W dniach 12-13 czerwca 2021r gościliśmy najlepszych pływaków z 7 klubów sportowych. Przyjechali do nas wszyscy Ci zawodnicy którym na to pozwoliły obecne przepisy i obostrzenia covid. Wśród  Polskich klubów pływackich pojawił się rodzynek z zagranicy Klub Sportowy Głuchych „Atlant” Mińsk-Białoruś, Polskie barwy reprezentowało 6 klubów: Lubelski Klub Sportowy Głuchych “Spartan” Lublin, Łódzki Klub Sportowy Głuchych „ŁKSG”, Mazowiecki Klub Sportowy Niesłyszących „Mazowsze”, Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Niesłyszących „UMKSN” Poznań, Wrocławski Klub Sportowy Niesłyszących “Świt” Wrocław oraz nasz warszawski klub “IG-WARSZAWA”. W zawodach udział wzięło 103 zawodników.

Wszyscy uczestnicy wyrazili chęć udziału w przyszłorocznych zawodach, które mamy nadzieję odbędą się też na terenie OSiR Polna.