Bezpośrednia fizyczna ochrona obiektu Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście znajdującego się w Warszawie 00 – 625 przy ul. Polnej 7a i znajdującego się tam mienia ruchomego