Bezpośrednia fizyczna ochrona obiektu Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście znajdującego się w Warszawie 00-625 przy ul. Polnej 7a i znajdującego się tam mienia ruchomego w Ośrodku Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście z siedzibą w Warszawie 00-625, ul. Polna 7a