HALA SPORTOWA

SALA KONFERENCYJNA

PŁYWALNIA - CENNIK A A A

NAZWA CENA (ZŁ) OPIS DOPŁATA (ZŁ/MIN) UWAGI
Bilet normalny 16.50 60 min. (w tym czas na przebranie) 0,32 Osoby powyżej 18 roku życia. Możliwość korzystania z pływalni, atrakcji wodnych i sanarium (sauna mokra/sauna sucha). Możliwość korzystania z kart Benefit/Multisport/OK SYSTEM.
Bilet ulgowy 11.00 60 min. (w tym czas na przebranie) 0,23 Dzieci i młodzież w wieku szkolnym, studenci do 26 roku życia, emeryci i renciści. Możliwość korzystania z pływalni, atrakcji wodnych i sanarium (sauna mokra/sauna sucha). Możliwość korzystania z kart Benefit/Multisport/OK SYSTEM.
Bilet normalny OPEN 23.00 bez ograniczeń Osoby powyżej 18 roku życia. Możliwość korzystania z pływalni, atrakcji wodnych i sanarium (sauna mokra/sauna sucha). Zastrzega się możliwość skrócenia czasu pobytu podczas organizowanych wydarzeń sportowo-rekreacyjnych.
Bilet ulgowy OPEN 17.00 bez ograniczeń Dzieci i młodzież w wieku szkolnym, studenci do 26 roku życia, emeryci i renciści. Możliwość korzystania z pływalni, atrakcji wodnych i sanarium (sauna mokra/sauna sucha). Zastrzega się możliwość skrócenia czasu pobytu podczas organizowanych wydarzeń sportowo-rekreacyjnych.
Bilet gimnstyka dla seniora 5.00 30 min. + 15 min. na przebranie 0,23 Kobiety powyżej 55 roku życia i mężczyźni powyżej 60 roku życia (zgodnie z harmonogramem zajęć).
Bilet RODZINNY WEEKEND 25.00 60 min. (w tym czas na przebranie) 0,23 Min. 3 osoby + 5 złotych za każde kolejne dziecko. Możliwość korzystania z pływalni, atrakcji wodnych i sanarium (sauna mokra/sauna sucha).
Każde następne dziecko 5.00 60 min. (w tym czas na przebranie) 0,23
Bilet AKTYWNY WEEKEND normlny 13.50 60 min. (w tym czas na przebranie) 0,29 osoby powyżej 18 roku życia
Bilet AKTYWNY WEEKEND ulgowy 9.00 60 min. (w tym czas na przebranie) 0,19 Dzieci z przedszkoli młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, studenci do 26 roku życia, emeryci i renciści
KARTA WARSZAWIAKA - WEEKEND 11.00 60 min. (w tym czas na przebranie) 0,29 osoby powyżej 18 roku życia. Korzystanie z pływalni i urządzeń znajdujących się na jej terenie w tym sauny - w soboty i niedziele w godzinach 12-14
KARTA MŁODEGO WARSZAWIAKA - WEEKEND 8.00 60 min. (w tym czas na przebranie) 0,19 dzieci i młodzież w wieku szkolnym za okazaniem legitymacji szkolnej oraz hologramu np. na Warszawskiej Karcie Miejskiej upoważniającej do zniżki oraz studenci do 26 roku życia za okazaniem legitymacji studenckiej z hologramem uprawnijącym do zniżki od 4.01.2014 r. Korzystanie z pływalni i urządzeń znajdujących się na jej terenie w tym sauny - w soboty i niedziele w godzinach 12-14
KARTA DUŻEJ RODZINY - WEEKEND normalny 11.00 60 min. (w tym czas na przebranie) 0,29 w soboty i niedziele od godz. 6:30 - 22:00
KARTA DUŻEJ RODZINY - WEEKEND ulgowy 7.00 60 min. (w tym czas na przebranie) 0,19 """dzieci i młodzież do 18 roku życia, studenci do 25 roku życia, niepełnosprawni z orzeczeniem"""
Bilet NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 5.00 60 min. (w tym czas na przebranie) 0,19 Z biletu mogą skorzystać osoby z niepełnosprawnościami w stopniu umiarkowanym i znacznym. Możliwość skorzystania z biletu również przez opiekuna. Przed wejściem należy okazać legitymację.
Karnet 60 60.00 ważny 90 dni 15 minut na przebranie + czas Karnet NORMALNE - 0,32 zł/min.
Karnet 100 100.00 ważny 90 dni 15 minut na przebranie + czas Karnet ULGOWE - 0,23zł/min.
Karnet 150 145.00 ważny 90 dni 15 minut na przebranie + czas Karnet AKTYWNY WEEKEND normalny - 0.29 zł/min.
Karnet 200 190.00 ważny 90 dni 15 minut na przebranie + czas Karnet AKTYWNY WEEKEND ulgowy - 0.19 zł/min.
Karnet 300 280.00 ważny 180 dni 15 minut na przebranie + czas Karnet RODZINNY WEEKEND - 0.23 zł/min.
Karnet 500 460.00 ważny 180 dni 15 minut na przebranie + czas Opłata za 1-wszą minutę liczona jest po 15 minutach.
Karnet 1200 1100.00 ważny 360 dni 15 minut na przebranie + czas Uwagi spójne dla Karnet 60-1200.
indywidualna lekcja nauki pływania z instruktorem normalny 1 osoba 60.00 60 min. (w tym czas na przebranie) 0,32 Osoby powyżej 18 roku życia. Korzystanie z pływalni i urządzeń znajdujących się na jej terenie w tym sauny.
indywidualna lekcja nauki pływania z instruktorem normalny 2 osoba 100.00 60 min. (w tym czas na przebranie) 0,32 Osoby powyżej 18 roku życia. Korzystanie z pływalni i urządzeń znajdujących się na jej terenie w tym sauny.
indywidualna lekcja nauki pływania z instruktorem normalny 3 osoby 130.00 60 min. (w tym czas na przebranie) 0,32 Osoby powyżej 18 roku życia. Korzystanie z pływalni i urządzeń znajdujących się na jej terenie w tym sauny.
indywidualna lekcja nauki pływania z instruktorem ulgowy 1 osoba 45.00 60 min. (w tym czas na przebranie) 0,23 Dzieci i młodzież w wieku szkolnym, studenci do 26 roku życia, emeryci i renciści. Możliwość korzystania z pływalni, atrakcji wodnych i sanarium (sauna mokra/sauna sucha).
indywidualna lekcja nauki pływania z instruktorem ulgowy 2 osoby 80.00 60 min. (w tym czas na przebranie) 0,23 Dzieci i młodzież w wieku szkolnym, studenci do 26 roku życia, emeryci i renciści. Możliwość korzystania z pływalni, atrakcji wodnych i sanarium (sauna mokra/sauna sucha).
indywidualna lekcja nauki pływania z instruktorem ulgowy 3 osoby 115.00 60 min. (w tym czas na przebranie) 0,23 Dzieci i młodzież w wieku szkolnym, studenci do 26 roku życia, emeryci i renciści. Możliwość korzystania z pływalni, atrakcji wodnych i sanarium (sauna mokra/sauna sucha).
karnet indywidualna lekcja nauki pływania z instruktorem normalny 500.00 10 wejść x 60 min. (w tym czas na przebranie) 0,32 Osoby powyżej 18 roku życia. Możliwość korzystania z pływalni, atrakcji wodnych i sanarium (sauna mokra/sauna sucha).
karnet indywidualna lekcja nauki pływania z instruktorem ulgowy 400.00 10 wejść x 60 min. (w tym czas na przebranie) 0,23 Dzieci i młodzież w wieku szkolnym, studenci do 26 roku życia, emeryci i renciści. Możliwość korzystania z pływalni, atrakcji wodnych i sanarium (sauna mokra/sauna sucha).
nauka i doskonalenie pływania dla dorosłych – karnet 22.00 60 min. (w tym czas na przebranie) 0,32 Cena karnetu uzależniona od ilości zajęć przewidzianych w harmonogramie (okres szkolenia: wrzesień-czerwiec, płatność: co dwa miesiące). Istnieje możliwość dopisania się w trakcie kursu.
nauka i doskonalenie pływania dla dzieci – karnet 18.00 60 min. (w tym czas na przebranie) 0,23 Cena karnetu uzależniona od ilości zajęć przewidzianych w harmonogramie (okres szkolenia: wrzesień-czerwiec, płatność: co dwa miesiące). Istnieje możliwość dopisania się w trakcie kursu.
nauka i doskonalenie pływania dla dorosłych 25.00 60 min. (w tym czas na przebranie) 0,32 cena jednorazowego wejścia
nauka i doskonalenie pływania dla dzieci 22.00 60 min. (w tym czas na przebranie) 0,23 cena jednorazowego wejścia
sauna "PRYWATNA" 90.00 60 min. (w tym czas na przebranie) 0,32 wykupienie jednego rodzaju sauny na wyłączność, max. 6 osób
sanarium "PRYWATNE" 130.00 60 min. (w tym czas na przebranie) 0,32 wykupienie całego sanaium na wyłączność, max. 10 osób
Zajęcia rekreacyjno sportowe z instruktorem 190.00 60 min. (w tym czas na przebranie) 0,23 Zajęcia po wcześniejszym umówieniu terminu w grupie do 15 osób. Rezerwacja: 22 825 71 34 wew. 106, email: plywalnia@osir-polna.pl
AQUA AEROBIK- KARNET 250.00 10 wejść x 60 min. (w tym czas na przebranie) 0,32 Zajęcia prowadzone zgodnie z harmonogramem.
AQUA AEROBIK 29.00 45 min. + 15 min. na przebranie 0,32 Zajęcia prowadzone zgodnie z harmonogramem. Możliwość korzystania z kart Benefit/Multisport/OK SYSTEM.
TOR 92.00 30 min. + 15 min. na przebranie wyłączność korzystania z wynajętego toru, max. 8 osób, oraz możliwość korzystania z urządzeń znajdujących się na terenie plywalni
CAŁA PŁYWALNIA 570.00 30 min. + 15 min. na przebranie wyłączność korzystania z pływalni i urządzeń znajdujących się na jej terenie dla max. 48 osób
TOR Z INSTRUKTOREM 120.00 30 min. + 15 min. na przebranie wyłączność korzystania z wynajętego toru w czasie lekcji nauki plywania z instruktorem + możliwość korzystania z urządzeń pływalni
Zgubienie paska 20.00 zgubienie paska wraz z kluczykiem do szafki ubraniowej
Duplikat karty 20.00 opłata manipulacyjna za wydanie duplikatu zniszczonej lub utraconej karty
Przedłużenie ważności karnetu 15.00 opłata manipulacyjna za przedłużenie ważności terminu karnetu z określoną wartością wyrażoną w złotych
Urodziny na basenie 200.00 45 min. + 15 min. na przebranie Max. 15 osób, Rezerwacja: 22 825 71 34 wew. 106, email: plywalnia@osir-polna.pl
  •  Przekroczenie limitu czasowego podanego w cenniku powoduje naliczanie dodatkowych opłat za każda minutę.
  • Z ulgi mogą korzystać osoby posiadające jeden z dokumentów: legitymację szkolną, studencką, inwalidzką lub emerytalną.
  • W razie wątpliwości sprzedający bilet uprawiony jest do żądania okazania stosownego dokomentu, stwierdzającego wiek kupującego lub stwierdzający status emeryta lub rencisty.
  • Dzieci do lat 4 korzystają z pływalni bezpłatnie.
  • Do każdego wejścia na basen dodawane jest 15 bezpłatnych minut na przebranie się.